Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật lúc: 13:50 18/11/2020

UBND tỉnh Đắk Lắk