THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 69

Hôm nay: 3,382

Hôm qua: 4,842

Trong tuần: 22,043

Tất cả: 2,110,865

Thư xin lỗi vì sự trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính của bà H Luk Byă

Thư xin lỗi số 22/TXL-CNKA, ngày 30/3/2018 của Văn phòng ĐKĐĐ huyện vì sự trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính của bà bà H Luk Byă Xem chi tiết tại đây

Thư xin lỗi vì sự trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính của ông Nguyễn Phú Hùng

Thư xin lỗi số 20/TXL-CNKA, ngày 20/3/2018 của Văn phòng ĐKĐĐ huyện vì sự trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính của ông Nguyễn Phú Hùng Xem chi tiết tại đây

Thư xin lỗi vì sự trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính của ông Mai Văn Cam

Thư xin lỗi số 19/TXL-CNKA, ngày 23/3/2018 của Văn phòng ĐKĐĐ huyện vì sự trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính của ông Mai Văn Cam Xem chi tiết tại đây