THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 194

Hôm nay: 2,275

Hôm qua: 8,146

Tất cả: 6,641,921

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC DÂN TỘC

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vựcTư pháp -Hộ tịch

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vựcTư pháp -Hộ tịch