Tạm ngừng hoạt động thu gom sét trên địa bàn huyện

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở thu gom sét chưa đảm bảo đúng theo phương án cải tạo đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo một số nội dung sau: 1. Tạm thời ngừng việc thu gom sét trên địa bàn huyện. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì tổ chức phối hợp với phòng Nông nghiệ...

Đại hội Hội Luật gia huyện Krông Ana lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Hội Luật gia huyện Krông Ana lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND,ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Krông Ana. Ngày 16/5/2017, Hội Luật gia huyện Krông Ana long trọng tổ chức Đại hội Hội Luật gia lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Toàn cảnh Đại hội Tham dự Đại hội có ông Bùi Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉn...

 

 

Additional information