Huyện Krông Ana phát triển mô hình kinh tế tập thể

Các mô hình kinh tế tập thể ở huyện Krông Ana đang từng bước được nhân rộng, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện Krông Ana hiện có 20 hợp tác xã. Trong đó, có 10 hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ nông nghiệp, 2 hợp tác xã c...

UBND huyện Krông Ana sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Y Tam Ê ban - Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Ana đã về dự họp. Đồng chí Võ Đại Huế - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ...

Additional information