Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chín…

Ngày 08/11/2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do bà H’Ban Niê Kdăm - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay...

Hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

Hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

Ngày 12/4/2018, tại hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, UBND huyện phối hợp với Ban tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 cho đội ngũ công chức cấp xã, các chức sắc, chức việc của các cơ sở, điểm nhóm các tôn giáo trên địa bàn huyện. Về dự Hội...

 

Additional information