Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chín…

Ngày 08/11/2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do bà H’Ban Niê Kdăm - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay...

Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn …

Sáng ngày 12/10/2017, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Hoàng Minh Giám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn; bà H’ Yon Byă - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện làm Phó Trưởng đoàn; cùng tham gia với Đoàn có ông Y Tam Êban - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo UBMT...

 

 

Additional information