Hội Nông dân Tỉnh Đắk Lắk tham quan các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Krông Ana

Hội Nông dân Tỉnh Đắk Lắk tham quan các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Krông Ana

Ngày 25/8/2016, Hội Nông dân Tỉnh Đắk Lắk do ông Lại Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế của nông dân trên địa bàn huyện. Tiếp đoàn có ông Trần Thanh Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Ana.   Hội Nông dân tỉnh tham quan một số mô hình phát triển kinh t...

Công an huyện Krông Ana tiến hành tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2016

Công an huyện Krông Ana tiến hành tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2016

Ngày 30/11/2016 Công an huyện Krông Ana đã tiến hành tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2016. Đây là các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, do Công an huyện thu giữ được trong thời gian qua và một số loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp. Tổng số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ...

Additional information